Już za kilka dni święta Bożego Narodzenia. To czas intensywnych przygotowań kaplicy, naszych mieszkań i podwórka. Najważniejsze jednak – nie zapominamy też o przygotowaniu naszych serc poprzez modlitwę na przeżywanie radości ze spotkania z Maleńkim Jezusem.