Wielki Post to czterdziestodniowe przygotowanie do najważniejszych dla katolików Świąt Wielkiej Nocy, to czas aby każdy z nas chociaż na chwilę zatrzymał się, wyciszył, w milczeniu zastanowił nad swoim jestestwem.

W Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Mikołowie Borowej Wsi nad duchową przemianą naszych podopiecznych czuwa kapelan Ośrodka ksiądz Wojtek Bartoszek, który angażując w przygotowanie rekolekcji poszczególne jednostki Ośrodka pragnie przybliżyć wszystkim sens wiary, miłości i nadziei będące nieodłącznym elementem chrześcijaństwa. Tegoroczne, trwające trzy dni rozważania rekolekcyjne odbywały się w dniach od 25 – 27 lutego i były przygotowywane kolejno przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Szkołę Specjalną nr 1 oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Głównym motywem przewodnim stało się życie Abrahama, zwanego ojcem narodów.

Pierwszego dnia, przedstawione przez uczestników WTZ scenki miały na celu przybliżyć oddanie i ogrom zawierzenia Bogu, jakim kierował się Abraham oraz wprowadzić wszystkich w nastrój wyciszenia i modlitwy, tak potrzebnych do pełnego przeżycia aktu wewnętrznego przeobrażenia. Dzień drugi, prowadzony przez uczniów szkoły mieszczącej się na terenie naszego Ośrodka składał się z inscenizacji życia Abrahama oraz spowiedzi  będącej wprowadzeniem do trzeciego, inaugurującego dnia rekolekcji, przygotowanego przez pracowników ZAZ. Całość rozważań zakończyła Msza Święta, której przewodniczył ksiądz Wojtek oraz błogosławieństwo na dalsze dni postu i pokuty.

autor: Anna Borówka