W dniach od 8.03.2017 – 10.03.2017 w Naszym Domu odbyły się rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje prowadził ksiądz Tomasz Koryciorz, który przez rok służył ubogim, chorym na misjach w Afryce w Zambii.

W pierwszym dniu rekolekcji ks. Tomasz opowiadał nam o tym jak wygląda życie ludzi i przyroda w Afryce. Mieliśmy okazje zobaczyć zdjęcia. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji. Słowem przewodnim naszego spotkania było słowo „ Dziękuję”.

W drugim dniu naszych spotkań były przedstawiane trzy scenki z Pisma Świętego ( o zagubionej owieczce, o zagubionej drachmie i o Synu Marnotrawnym). Aktorami byli nasi uczestnicy, uczniowie i podopieczni. Najważniejszym słowem w tym dniu było słowo  „Przepraszam”. Po wspólnych przeżyciach i odegranych scenkach pomodliliśmy się wspólnie różaniec przygotowany przez uczestników rekolekcji

W trzecim dniu na zakończeni rekolekcji odbyła się Msza św., w której uczestniczył nasz gość diakon Mateusz. Podczas kazania ks. Tomasz ukazał nam jak ważne jest dla nas w życiu słowo „ Proszę”. Po zakończonej mszy św. odbyła się Droga Krzyżowa.

W tych dniach nie zabrakło śpiewu i nauki nowych piosenek.

Trzydniowe rekolekcje były dla nas czasem modlitwy, śpiewu i odkrywania na nowo Bożej Miłości. Bóg zapłać księdzu Tomaszowi za wspólny przeżyty czas oraz głoszone Słowo Boże.

autor: M.B.