Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że w piątek 4.01.2019 r. przeżywszy 27 lat
zmarła mieszkanka naszego Domu

ś.p.  Agata Purzycka

Rodzinie i Bliskim Agaty składamy szczere wyrazy współczucia,
głębokiego żalu i słowa otuchy.

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom
pokornie przez nas zanoszonym do Twego Miłosierdzia.
Prosimy Cię, uwolnij od więzów grzechu duszę Agaty,
aby wskrzeszona żyła w chwale zmartwychwstania
wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.