Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że zmarł nasz kolega, mieszkaniec naszego Domu

ś.p.  Arkadiusz Lipko

Wszystkim pogrążonym w żalu składamy gorące wyrazy współczucia.

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom
pokornie przez nas zanoszonym do Twego Miłosierdzia.
Prosimy Cię, uwolnij od więzów grzechu duszę Arka,
aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania
wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen