Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że zmarł nasz kolega, mieszkaniec naszego Domu

ś.p.  Marcin Gąsior

Wszystkim pogrążonym w żalu składamy gorące wyrazy współczucia.

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom
pokornie przez nas zanoszonym do Twego Miłosierdzia.
Prosimy Cię, uwolnij od więzów grzechu duszę Marcina,
aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania
wśród Twoich świętych i wybranych.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen