Bierzmowanie to dopełnienie i umocnienie tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha”. 10 maja 2011 roku w kaplicy Naszego Ośrodka ksiądz biskup Józef Kupny przez umacniające nałożenie rąk i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła dwudziestu trzech bierzmowanych umocnił ich w świadomości bycia chrześcijaninem i głosicielem Ewangelii. Podczas uroczystej Mszy Świętej w której uczestniczyli dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. prałat Krzysztof Bąk, dyrektor Ośrodka Święta Faustyna ks. Tomasz Nowak, dyrektorzy i kierownicy naszej placówki, świadkowie oraz najbliższe rodziny bierzmowanych oraz mieszkańcy Ośrodka, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, biskup Józef Kupny zaznaczył, że każdy z nas, idąc śladami Jana Pawła II, może dążyć do świętości dając siebie innym. W Piśmie Świętym czytamy wprawdzie, że Apostołowie po napełnieniu Duchem Świętym „zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (por. Dz 2, 4), jednak przyjąć Ducha Świętego to coś więcej. Przyjąć Ducha Świętego to nauczyć się mówić językiem Jezusa, czyli językiem miłości. Ten język miłości powinien być widoczny w słowach i czynach, w modlitwie i w milczeniu, w domu i w szkole, w życiu osobistym i społecznym.

Z tego miejsca w imieniu wszystkich bierzmowanych pragniemy serdecznie podziękować ks. biskupowi za namaszczenie w Duchu Świętym, katechetkom: pani Agacie Stefańskiej i pani Danucie Gospodarek za umożliwienie osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej, pani Grażynie Kacprzak za oprawę muzyczną Mszy Świętej, księdzu Tomaszowi za wielotygodniowe przygotowania oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości.