W dniach 3-4 stycznia 2015r. grupa Mieszkańców Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże uczestniczyła w wyjeździe do Wisły. Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie Tur Borówka, przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach. Wszystko w ramach trzeciego etapu programu „Cztery pory roku z lasem”. Tym razem gościło nas Nadleśnictwo Wisła oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej.

Nasz pobyt rozpoczęliśmy od kuligu poprowadzonego przez malownicze tereny tamtejszego Nadleśnictwa, a zakończonego wspólnym pieczeniem kiełbasek. Następnie udaliśmy się do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej, gdzie zjedliśmy pyszny obiad oraz przedstawiono nam jak na przestrzeni kilkuset lat kształtował się las, a także jak na jego istnienie wpłynął człowiek. Mieliśmy też okazję zobaczyć zwierzęta, jakie zamieszkują Nadleśnictwo Wisła. Największym zainteresowaniem Naszych Uczestników cieszyły się te, które zamieszkują pod powierzchnią ziemi. Możliwość ich zobaczenia wiązała się z koniecznością wczołgania się do specjalnego tunelu, gdzie była ich ekspozycja, co dla większości stanowiło zdecydowanie największą atrakcję tej wystawy.

Po zakończeniu zajęć ekologicznych udaliśmy się do Rezydencji Prezydenta RP – Zamku w Wiśle. Powstała ona na przełomie lat 20-tych i 30-tych ubiegłego stulecia w miejscu spalonego Pałacyku Myśliwskiego Habsburgów. Była ona darem województwa śląskiego dla Prezydenta Ignacego Mościckiego. Wyremontowana w latach 90-tych Rezydencja pełni także rolę muzealną. W jej wnętrzach mogliśmy zobaczyć jak pracował, odpoczywał, a także warunki, w jakich brał kąpiel Prezydent I. Mościcki. Uzupełnieniem całości była drewniana Kaplica z 1909 roku wraz z kilkusetletnim ołtarzem zakupionym przez Habsburgów. Po dniu pełnym atrakcji udaliśmy się na nocleg do Ośrodka „Start”.

Drugi dzień rozpoczęliśmy śniadaniem w hotelowej jadalni, by następnie udać się na Msze Świętą. Na godzinę 12.00 mieliśmy zaplanowane odwiedzenie Muzeum Beskidzkiego, znajdującego się na Wiślańskim deptaku. Podczas przygotowanej dla nas prelekcji przedstawiono nam jak wyglądało kiedyś życie na terenach Beskidu Śląskiego. Dowiedzieliśmy się też jak ważną rolę pełniły dla ówczesnej ludności owce, a także poznaliśmy zwyczaje i tradycje, jakie panowały w chłopskiej chacie. Widzieliśmy też chatę zielarki, kowala, a także salę szkolną, w której odbywały się zajęcia szkolne na przełomie XIX/XX wieku. Na koniec naszego pobytu mieliśmy chwilę czasu wolnego na spacer po deptaku, ostatnie zdjęcia, zakup pamiątek i po dwóch dniach atrakcji oraz pozytywnych wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną do domu.

Za pomoc w zorganizowaniu tego wyjazdu chcieliśmy złożyć szczególne podziękowania dla: Leśników z Nadleśnictwa Wisła, Zakonu Maltańskiego, Firmie KOS-TRANS, a także Wolontariuszom. Bez Waszego wsparcia i postawy Otwartych Serc nie mielibyśmy szans na organizowanie naszych wyjazdów.

autor tekstu: Adam Pyka