To, co się dzieje od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej Nocy nie jest przedstawieniem, które można oglądać z dystansu i z dystansem, ale rzeczywistością, w której winno się uczestniczyć. Albowiem tu toczy się walka o życie człowieka, o nasze życie, o cały świat. Tak, jak co roku w naszej Ośrodkowej kaplicy głęboko i z wielką pobożnością uczestniczyliśmy w obrzędach Triduum Paschalnego. Tak jak zawsze będąc w obecności Jezusa, ofiarowaliśmy Mu nasze modlitwy i cierpienie.

Wielki Czwartek przypadł 5 kwietnia 2012 r. To dzień, w którym na 3 dni przed Zmartwychwstaniem Jezusa wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii, ten dzień jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy.

Wielki Piątek – mieszkańcy naszego Ośrodka o godzinie 15:00 wzięli udział w Drodze Krzyżowej, a o godzinie 17:00 rozpoczęło się Nabożeństwo Wielkopiątkowe, podczas którego odczytana została Męka Pańska, wierni Adorowali Krzyż, przyjęli Komunię Świętą. Na zakończenie nastąpiła Adoracja przy Bożym Grobie i Najświętszym Sakramencie.

W Wielką Sobotę o godzinie 10:30 pobłogosławione zostały pokarmy na stół Wielkanocny, a o godzinie 17:00 rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej. Podczas niej nastąpiło Poświęcenie Ognia, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, a na zakończenie odśpiewane zostało radosne Alleluja…

autor: Albert Jachimiak