„Ten grób jest pusty. Żyjący Chrystus idzie przed nami do Galilei, na wszystkich drogach życia.”

Kard. R. Etchegaray

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym mieszkańcom, pracownikom, dobroczyńcom i przyjaciołom radości płynącej z przekonania, że Chrystus Zmartwychwstały jest nam Przewodnikiem na drogach naszego życia. Niech Zmartwychwstanie dokonuje się w naszych sercach każdego dnia. Życzymy, aby udział w Tajemnicy Zmartwychwstania ożywiał wiarę, nadzieję i miłość oraz aby ten czas był czasem prawdziwej wspólnoty i prawdziwej radości wypływającej z serca.