Taniec integracyjny

27.01.2016

Taniec aktywizuje cały organizm. Podnosi ogólną sprawność i kondycję, poprawia pamięć słuchową, koncentrację uwagi, myślenie, a przy tym jest źródłem zabawy, zadowolenia i dobrego humoru.
W okresie świąteczno – noworocznym, między 28 grudnia a 6 stycznia, dzięki współpracy Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Tur Borówka udało się zorganizować warsztaty taneczne „Ruch – drogą do współpracy”. Zajęcia te, poprowadzone przez panią mgr Katarzynę Rybok, oparte o taniec wzbogacone zostały o ćwiczenia muzyczno – ruchowe i improwizacje ruchowe do wybranej muzyki, a formy taneczne dostosowane do możliwości wykonawczych uczestników.
Adresatem zajęć byli mieszkańcy naszego Ośrodka niezależnie od wieku czy sprawności. Jedyne kryterium kwalifikacyjne zawierało się w chęci uczestnictwa i pełnym zaangażowaniu w pracę. Tak, tak, zaangażowaniu w PRACĘ, ponieważ codzienne kilkugodzinne treningi wcale nie należały do najłatwiejszych. W pierwszym dniu warsztatów, zjawiło się 20 kandydatów na tancerzy, jednak w finałowym pokazie wzięło udział 16 najbardziej wytrwałych osób. Ćwiczenia proponowane w pierwszym dniu warsztatów polegały na zdobyciu większej świadomości własnego ciała i pokonaniu swojej nieśmiałości. Wraz z upływem czasu uczestnicy nabierali większej pewności ruchu. Grupowe zabawy taneczne dostarczały im radości, wesołości, rozluźniały, a przy tym pozwoliły doświadczyć własnej aktywności, nawiązać relację z innym człowiekiem. Ważnym elementem był kontakt dotykowy pozwalający zaspokoić potrzebę fizycznego kontaktu, wzmacniający jednocześnie wrażliwość na drugiego, uczący dawać i dostawać wsparcie.
Premierowy pokaz nowo zawiązanego zespołu tanecznego „Pomiędzy” dostarczył wszystkim wielu wzruszeń, spotkał się z uznaniem zaproszonych gości, którzy nagrodzili występujących gromkimi brawami.
Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować Pani Kasi Rybok za cierpliwość i ciepło jakim otaczała każdego z uczestników. Mamy również nadzieję na kontynuację tych taneczno – muzycznych spotkań.

Katarzyna Płaczek