Triduum Paschalne

04.04.2018

 

          Od 29 do 31 marca br. pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Bąka w kaplicy Ośrodka obchodziliśmy Triduum Paschalne przygotowujące nas na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Podczas obrzędów Wielkiego Czwartku nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia. Następnie z ołtarza został zdjęty obrus, co symbolizuje opuszczenie Chrystusa przez najbliższych i pozbawienie Go szat przed ukrzyżowaniem.
Wielki Piątek upłynął pod znakiem zadumy. Przez cały dzień poszczególne grupy adorowały Jezusa. Wieczorem odbyły się uroczyste obrzędy Liturgia Słowa, adoracja Krzyża, komunia święta, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.
Obrzędy Wielkiej Soboty objęły Liturgię Światła. Ogień ten, począwszy od zapalenia paschału, przekazywaliśmy  sobie nawzajem. Symbolizuje on przejście z ciemności do światła, ze śmierci do życia, którego dokonał Zmartwychwstały Pan. Stojąc tak z zapalonymi świecami słuchaliśmy śpiewanego przez kapłana Orędzia Wielkanocnego (Exsultetu).  W Liturgii Słowa uczestniczyli pracownicy i mieszkańcy naszego Domu. W czytaniach i psalmach rozważaliśmy  wielkie dzieła, których Bóg dokonał dla swego ludu. Podczas  Liturgii Chrzcielnej zaśpiewaliśmy Litanię do Wszystkich Świętych i odbyło się błogosławieństwo wody chrzcielnej. Woda jest istotnym elementem potrzebnym do życia. Używana podczas chrztu św. jest znakiem rozpoczynającego się w człowieku życia nadprzyrodzonego, życia bożego. Dlatego po poświęceniu wody chrzcielnej trzymaliśmy w rękach zapalone świece i wspólnie odnawialiśmy przyrzeczenia chrzcielne. Następnie zostaliśmy pokropieni wodą święconą, po czym ksiądz rozpoczął Liturgię Eucharystyczną. W sposób sakramentalny uobecniło się paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia. Ten dar życia otrzymaliśmy wszyscy posilając się Ciałem i Krwią prawdziwego Baranka Bożego.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęła się uroczystym śniadaniem, a następnie Eucharystią. Resztę dnia spędziliśmy w świątecznej atmosferze.

 autor: Ewa Oskiera

Wielki Czwartek

Wielki Piatek

Wielka Sobota