W dniu 7 września 2022r. w naszym Ośrodku odbyły się dwie ważne uroczystości Zakładów Aktywności Zawodowej. Pierwszą z nich było poświęcenie nowego budynku pralni Zakładu Aktywności Zawodowej „GRILL”. Zaś w ZAZ-ie o profilu rolno-ogrodniczym odbyły się po raz dziewiętnasty uroczyste DOŻYNKI – święto plonów. Według podań, wywodzi się ono jeszcze od pradawnych Słowian, którzy zabawą i wspólną biesiadą pragnęli uczcić dobre zbiory. Obecnie dzień ten ma charakter religijny. Powiązany z zabawą wyraża podziękowanie Matce Bożej za opiekę, wsparcie, urodzaj, ale także wdzięczność za wielomiesięczną pracę rolników, którzy tym samym, zapewniają „spokojne zimowanie”.             Zakład Aktywności Zawodowej „GRILL” stanowi kuchnia i pralnia, zatrudniając łącznie 36 osób niepełnosprawnych i 9 osób kadry. Nowy budynek pralni powstał w miejscu dawnego Zakładu Pracy Chronionej KUNCAR. Osoby niepełnosprawne z okolicznych miast i powiatów znalazły tu pracę w godnych i nowoczesnych warunkach.
Zakład Aktywności Zawodowej o profilu rolno-ogrodniczym prowadzi hodowlę bydła mlecznego, uprawy polowe na obszarze ok. 60 ha oraz uprawę warzyw w tunelach foliowych i sad owocowy. Łącznie zatrudnia 43 osoby niepełnosprawne i 11 osób kadry.
Uroczystości poprowadził ks. Biskup Grzegorz Olszowski. W słowie do pracowników ZAZ-ów skierował słowa podziękowania za ogromny wysiłek jaki wkładają w pracę, która jest często niedostrzegana, a niezwykle istotna dla całej społeczności.

Na naszą uroczystość przybyli także Dyrektor Caritas Katowickiej ks. Łukasz Stawasz, przedstawiciel Rady Nadzorczej Ośrodka prof. Gabriel Kost, ks. dr Krzysztof Bąk, Zarząd Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże, pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej, mieszkańcy Ośrodka oraz uczestnicy naszego WTZ.