W dniu 12 stycznia 2012 r. w kaplicy Ośrodka „Miłosierdzie Boże” odbył się Wieczór Kolędowy rozpoczynający w naszej wspólnocie obchody XX Światowego Dnia Chorego, którego hasłem są słowa Pana Jezusa skierowane do uzdrowionego Samarytanina „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19). W pierwszej części Wieczoru miał miejsce program słowno-muzyczny. Kolędy śpiewane przez dzieci oraz młodzież z Ośrodka przy akompaniamencie instrumentalnym młodzieży z Borowej Wsi oraz z Pawłowic, przeplatane były krótkimi wspomnieniami na temat Tradycji śpiewów oraz zwyczajów bożonarodzeniowych. W drugiej części Wieczoru wystąpił Zespół Muzyczny „Showman”, który zaprezentował utwory świąteczne w różnych językach świata. Całość spotkania została zakończona śpiewem Apelu Jasnogórskiego oraz modlitwą ofiarowania swojego życia oraz całego Ośrodka Jezusowi, Jedynemu Zbawicielowi świata. Na uwagę zasługuje fakt, iż Wieczór Kolędowy został przygotowany przez Martę Bogdanowicz, która ofiarowała swój talent oraz czas mieszkańcom naszego Ośrodka. Jesteśmy wdzięczni Marcie oraz jej Przyjaciołom za inicjatywę. Oprócz naszych pensjonariuszy w Wieczorze Kolędowym uczestniczyli rodzice oraz mieszkańcy z parafii św. Mikołaja w Borowej Wsi. Wszystkim za wszystko dziękujemy.