Dnia 16 listopada 2014 roku w Naszym Ośrodku Miłosierdzie Boże Mikołów-Borowa Wieś została utworzona obwodowa komisja wyborcza. Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7:00 i trwało do godz. 21:00. Mieszkańcy Naszego Ośrodka, oraz Mikołowa-Borowej Wsi wybierali radę miejską i prezydenta miasta oraz radnych powiatowych i do sejmiku wojewódzkiego.
Nasi mieszkańcy po Mszy Świętej, licznie brali udział w wyborach, chociaż niektórym osobom potrzebna była pomoc opiekunów w poruszaniu się, to wybory były w 100% tajne. W komisji wyborczej zasiadały obok osób sprawnych także osoby niepełnosprawne. Wszystkim opiekunom i osobom pomagającym naszym mieszkańcom w sprawnym głosowaniu serdecznie dziękujemy.

autor tekstu: Albert Jachimiak