W dniu 15.09.11 grupa uczestników wraz z opiekunami Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych  w ramach treningu umiejętności odbyła jednodniową wycieczkę krajoznawczo – turystyczną do Wrocławia.

Podczas wycieczki mieliśmy okazję podziwiać dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka przedstawiający jeden z epizodów  insurekcji kościuszkowskiej, zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem Tadeusza Kościuszki nad wojskiem rosyjskim dowodzonym przez gen. Aleksandra Tormasowa. Podczas zwiedzania Muzeum Narodowego zobaczyliśmy także zbiory Sztuki Śląskiej i Polskiej XII – IX w. oraz Polskiej Sztuki Współczesnej. W czasie wolnym podziwialiśmy piękną architekturą rynku wrocławskiego.