Zakład Aktywności Zawodowej „Grill”

Zakład Aktywności Zawodowej ’’Grill”

Drugi z prowadzonych przez Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże to Zakład Aktywności Zawodowej „GRILL”, który uzyskał status zakładu aktywności zawodowej dnia 17.12.2013r. Decyzją Wojewody Śląskiego nr PS/7.9510.5.9.2013. Zakład ten prowadzi działalność gastronomiczno-pralniczą na terenie Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie – Borowej Wsi.

Zakład Aktywności Zawodowej

ZAZ „GRILL” rozpoczął swoją działalność zatrudniając 16 osób niepełnosprawnych i 6 osób kadry. Jednakże od kwietnia 2014 roku zwiększone zostało zatrudnienie i obecnie Zakład zatrudnia 22 osoby niepełnosprawne, w tym 13 osób ze stopniem znacznym, 9 osób ze stopniem umiarkowanym oraz 9 osób kadry. Osoby niepełnosprawne pracują pod nadzorem instruktorów w kuchni, pralni oraz w administracji.

Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej „GRILL” utworzony został w oparciu o dotychczasowy majątek Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże. Z dotychczasowych struktur Ośrodka wyłączona została Kuchnia i Pralnia, które to wraz z całym wyposażeniem stanowiły kapitał nowo utworzonego zakładu. Podstawowym klientem tegoż ZAZ-u jest Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych, który zakupuje usługi cateringowe oraz pralnicze.

Zakład Aktywności Zawodowej

Na potrzeby prowadzenia usług cateringowych przeznaczone są pomieszczenia kuchni, jadalni oraz sali bankietowej mogącej pomieścić blisko 100 osób. Kuchnia, jako miejsce przygotowywania posiłków spełnia wszystkie wymagane standardy sanitarne a jej nowoczesny układ logistyczny przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Kuchnia jest także wyposażona w specjalistyczny, sprawny i w miarę nowoczesny sprzęt. Praca w kuchni odbywa się od godziny 6:00 do 20:00 ze względu na świadczoną usługę całodziennego żywienia mieszkańców Ośrodka, osoby niepełnosprawne pracują tam na trzy zmiany. Praca w kuchni jest pracą ciągłą, trwa 7 dni w tygodniu łącznie ze świętami. Kuchnia prócz obsługi żywieniowej mieszkańców Ośrodka, prowadzi również usługi cateringowe. W ramach cateringu obsługuje przyjęcia okolicznościowe (urodziny, rocznice, komunie i inne uroczystości), imprezy plenerowe (pikniki, zawody, spotkania integracyjne).

Zakład Aktywności Zawodowej

Pralnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 6:00 do 14:00, a osoby niepełnosprawne pracują w niej na 2 zmiany. Na cele prowadzenia usług pralniczych przeznaczone są pomieszczenia pralni wraz z wyposażeniem w wymagany sprzęt zapewniający moce przerobowe do 6 tys. kg na miesiąc. Pralnia wraz z suszarnią spełnia wszystkie wymagane standardy sanitarne zapewniające nie mieszanie czystego oraz brudnego asortymentu. Pralnia oraz suszarnia wyposażone są w specjalistyczny, sprawny i w miarę nowoczesny sprzęt. Przyjmuje zlecenia od indywidualnych klientów jak i dużych kontrahentów, takich jak restauracje i przychodnie. Staramy się zaspokoić potrzeby każdego klienta i sprostać jego oczekiwaniom.

Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną pracą w Zakładzie Aktywności Zawodowej , skontaktuj się z nami – kierownictwo Zakładu oraz pracownik kadr Ośrodka udzieli niezbędnych informacji w sprawie przyjęcia do Zakładu w siedzibie placówki lub telefonicznie – tel. kontaktowy (032) 322 53 35

z1
z2