Zarząd Ośrodka

Ośrodkiem kieruje Dyrektor pełnomocny powołany przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Dyrektor Ośrodka powołuje kierowników placówek.

Dyrektor: mgr Dariusz Latos
e-mail:dlatos@borowa-wies.pl

Zastępca dyrektora i główny księgowy: mgr Damian Stefański
e-mail: dstefanski@borowa-wies.pl

 

 

 

 

 

Kierownik Domu Pomocy Społecznej mgr Bogumiła Kopczyk,
e-mail: bkopczyk@borowa-wies.pl

Kierownik NZOZ Ośrodek Miłosierdzi Boże mgr Grzegorz Kiciak,
e-mail: gkiciak@borowa-wies.pl

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej mgr Marek Nocoń,
e-mail: mnocon@borowa-wies.pl

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej lic. Justyna Mol,
e-mail: jmol@borowa-wies.pl

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej GRILL Anna Skop,
e-mail: a.skop@borowa-wies.pl

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy mgr Krzysztof Lach.
e-mail: klach@borowa-wies.pl