Ziemia Święta to wyjątkowe miejsce, w którym rozgrywały się ważne wydarzenia Starego i Nowego Testamentu, a które dzisiaj stanowią cel licznych pielgrzymek. Chcąc wyruszyć śladami Chrystusa i poszerzyć naszą wiedzę o Ziemi Świętej postanowiliśmy wziąć udział w XII konkursie biblijnym pod hasłem Ziemia Święta – Śladami Jezusa Chrystusa, który odbył się 26 października 2011r.  w Ośrodku Świętej Elżbiety w Rudzie Śląskiej. W rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny i puchar walczyło 8 zespołów 3- osobowych z Rudy Śląskiej, Katowic, Świętochłowic, Tarnowskich Gór i Mikołowa. Nasz Ośrodek Caritas pw. Miłosierdzia Bożego w Mikołowie – Borowej Wsi reprezentował WTZ w składzie: Marcin Pudełko, Aleksandra Bromboszcz, Maria Brol.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, którego przewodniczącym był ks. prof. Jan Górecki. Wśród członków jury mógł zasiąść jeden z losowo wybranych opiekunów drużyn. Szczęśliwym trafem ta funkcja przypadła naszemu opiekunowi. Do rywalizacji uczestnicy przygotowywali się przez kilka miesięcy starając się zdobyć jak najwięcej wiedzy na temat przewodni konkursu i próbując odnaleźć odpowiedzieć na przygotowane pytania.

Był to czas pożytecznie spędzony, a zdobyta wiedza na długo pozostanie w pamięci. Myślę, że to już wówczas zaczęła się wspaniała przygoda z Ziemią Świętą jak to podkreślił ks. profesor Jan Górecki we słowie wstępnym

„Ze względu na zdrowie i inne dolegliwości nie możemy pojechać do Ziemi Święty, ale możemy się tam przenieść wyobraźnią. Co nam  ułatwiła dobra książka, film internet. Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze, choć napięcie sięgało zenitu. Zawodnicy musieli wykazać się sporą wiedzą i umiejętnością kojarzenia faktów i miejsc, bowiem drużyny najpierw odpowiadały na pytania, a później rozwiązywali test. W drugim etapie do którego weszły cztery drużyny było podobnie. Tylko zamiast testu były pisemne odpowiedzi na 8 zadanych uprzednio zadanych pytań.

Ostateczny wynik tegorocznego konkursu przedstawiał się następująco:

I miejsce zajęli organizatorzy Ośrodek Święta Elżbieta  w Rudzie Śląskiej

II miejsce zajął Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej

III miejsce zajął Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Rudzie Śląskiej.

Zwycięzcom należą się gratulacje i słowa uznania za posiadaną wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres pytania.

Nasza drużyna z Ośrodka Caritas pw. Miłosierdzia Bożego w Mikołowie – Borowej Wsi pomyślnie zakończyła pierwszy etat zdobywając maksymalną ilość punktów. Jak na debiutantów konkursu jest to niemały sukces. Przy okazji składamy podziękowanie gospodarzom za zaangażowanie w zorganizowanie pożytecznej imprezy, która zmobilizowała nas do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności jej zaprezentowania w uczciwej rywalizacji pokonując własne słabości.