Kim jesteśmy

 

   

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże rozpoczął swą działalność we wrześniu 1990r, na mocy dekretu Metropolity Katowickiego Arcybiskupa D. Zimonia. Inicjatorem powstania Ośrodka był śp. ks. Biskup Czesław Domin, zaś budowniczym, organizatorem i pierwszym dyrektorem ks. Krzysztof Bąk.

Po 24 latach prężnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc podjął decyzję o nadaniu osobowości prawnej Ośrodkowi i wydzieleniu jednostki z Caritas Archidiecezji Katowickiej. Od czerwca 2012 roku Ośrodek działa jako samodzielny podmiot prawa na płaszczyźnie opiekuńczej, rehabilitacyjnej, edukacyjnej, medycznej, zawodowej i społecznej.

  

Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne:
– Dwa Domy Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo,
– Warsztat Terapii Zajęciowej
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Zakład Aktywności Zawodowej na bazie rolnictwa
– Zakład Aktywności Zawodowej „Grill” na bazie usług cateringowych i usług pralniczych
– Środowiskowy Dom Samopomocy.

  

 Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych, umożliwia swobodne poruszanie się mieszkańców.

 

Ośrodek realizuje swoje zadania we współpracy z Urzędem Województwa Śląskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowym Funduszem Zdrowia, Starostwem Mikołowskim i wieloma innymi jednostkami.

Naszym celem jest dynamiczny rozwój i wychodzenie naprzeciw w potrzebach dla osób niepełnosprawnych, zawsze szukamy partnerstwa i rozwiązań systemowych, jesteśmy dalecy od wyręczania we wszystkich dziedzinach życia naszych podopiecznych. Dziś, po 25 latach działalności, grono 230 pracowników i wolontariuszy poprzez różne formy działalności obejmuje stałą pomocą ponad 800 osób.