PODARUJ NAM 1,5 %

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że Nasz Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych jest już Organizacją Pożytku Publicznego. Zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566902.
Jako Organizacja pożytku publicznego mamy obowiązek sporządzać co rok sprawozdania finansowe i merytoryczne ze swojej działalności i przesyłać je do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ministerstwa nadzorującego (w zależności od profilu działalności) oraz publikować w Internecie – w bazie danych MPiPS i na swojej stronie internetowej.
Status Organizacji Pożytku Publicznego umożliwia m.in.:
– otrzymywanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli organizacja sprawozdała się w terminie,
– zwolnienia m.in. w zakresie podatku dochodowego, od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych i sądowych.
Zachęcamy Wszystkich ludzi do przekazania na rzecz Naszego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych swego 1,5% podatku dochodowego.

Jednocześnie namawiamy i przypominamy, że można zgłaszać się do nas  z prośbą o bezpłatne przygotowanie rozliczenia PIT.

 


Linki do rocznego sprawozdania finansowego OPP ->

Sprawozdanie Finansowe za 2016 r.

Sprawozdanie Finansowe za 2017 r.

Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2020 r. 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2022 r.

Dziękujemy za Państwa szczodrość – Bóg zapłać !