Przyjęcia

Jeśli jesteś osobom niepełnosprawną chciałbyś:

– zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej,

– uczestniczyć w Terapii Warsztatu Terapii Zajęciowej,

– pracować w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz

– uczestniczyć Terapii Środowiskowego Domu Samopomocy

Zapraszamy do kontaktu:

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże,
ul. Gliwicka 366
43 – 190 Mikołów – Borowa Wieś
tel. 32 238 60 21
32 322 53 35

www.borowa-wies.pl 

osrodek@borowa-wies.pl