Warsztat Terapii Zajęciowej w Borowej Wsi

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mikołowie – Borowej Wsi powstał we wrześniu 1993 roku. Naszym głównym zadaniem jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Poprzez różne formy terapii i rehabilitacji praca z uczestnikiem zmierza do poprawy jego sprawności, ogólnego rozwoju oraz postrzegania siebie jako pełnoprawnego członka społeczeństwa – właściwości niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

WTZ przeznaczony jest dla 55 osób dorosłych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Uczestnicy dojeżdżają bądź są dowożeni na zajęcia z terenu powiatu mikołowskiego. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00. Zajęcia odbywają się w 5-osobowych zespołach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry – instruktorów terapii zajęciowej.

Dysponujemy 11 pracowniami terapeutycznymi o profilu artystycznym, edukacyjnym i rzemieślniczym. Nasze pracownie: ogrodnicza, techniczna, zoologiczna, obróbki tkanin, dekoratorska, gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, plastyczna, informatyczna, ceramiczna oraz introligatorska.

W poszczególnych pracowniach Warsztatu doskonali się umiejętności uczestników, rozwija ich zainteresowania, sprawności niezbędne w pracy oraz kształci podstawowe zdolności zawodowe, których znajomość może w przyszłości pomóc uczestnikowi w znalezieniu zatrudnienia.

Każdy uczestnik podczas zajęć w WTZ ma możliwość korzystania z rehabilitacji ruchowej na sali rehabilitacyjnej oraz wsparcia i zajęć z psychologiem.

W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej współpracujemy z innymi placówkami i organizacjami oraz inicjujemy i uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach integracyjnych o charakterze sportowym, artystycznym i krajoznawczym.

Stwarzamy możliwość: wyjść do kina, muzeum czy teatru, wyjazdów rekreacyjno – rehabilitacyjnych, udziału w treningach i zawodach sportowych, działalność w zespołach taneczno – teatralnych, aktywny udział a także prezentację swoich prac i zdolności w wystawach, konkursach oraz festiwalach.

panorama Tatr z Gubałówki

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną uczestnictwem w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej, skontaktuj się z nami – kierownik WTZ lub pracownik socjalny Ośrodka udzieli niezbędnych informacji w sprawie przyjęcia do WTZ w siedzibie placówki lub telefonicznie.

tel. kontaktowy (032) 322 53 35

email: wtz@borowa-wies.pl

 

iso