Kontakt

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże
43-190 Mikołów – Borowa Wieś
ul. Gliwicka 366

NIP: 635-183-12-67
REGON:  243137570
tel./fax:  (32) 238 60 21;  322 53 35
email: osrodek@borowa-wies.pl

Konto bankowe:
ING BS ODDZIAŁ MIKOŁÓW
41 1050 1399 1000 0023 6769 6693

 

Filia:
Środowiskowy Dom Samopomocy
43-170 Łaziska Górne
ul. Staszica 4
tel./fax:   (32) 737 00 46
email: sdslaziska@interia.eu

 

Zakład Aktywności Zawodowej
43-190 Mikołów – Borowa Wieś
ul. Gliwicka 366 C
tel./fax:   (32) 238 60 21; 322 53 35  wew. 471
NIP: 635-168-70-08
REGON: 243137570-00035
email: zaz.biuro@borowa-wies.pl

 

Zakład Aktywności Zawodowej „Grill”
ul. Gliwicka 366 B
43-190 Mikołów – Borowa Wieś
tel./fax:  (32) 238 60 21, 322 53 35  wew. 415
NIP:  635-183-28-87
REGON: 243137570-00042
email: zaz.grill@borowa-wies.pl

 

Dyrektor
mgr Dariusz Latos
email: dlatos@borowa-wies.pl

Zastępca dyrektora i główny księgowy
mgr Damian Stefański
email: dstefanski@borowa-wies.pl

Kierownik Domu Pomocy Społecznej
mgr Bogumiła Kopczyk
email: bkopczyk@borowa-wies.pl

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miłosierdzie Boże
mgr Grzegorz Kiciak
email: gkiciak@borowa-wies.pl

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
mgr Marek Nocoń
email: mnocon@borowa-wies.pl

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej 
lic. Justyna Mol
email: jmol@borowa-wies.pl

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Grill
Anna Skop
email:  askop@borowa-wies.pl

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Krzysztof Lach
email: klach@borowa-wies.pl