przetargi – archiwum

SPRAWA 1.10.2016

Ogłoszenie nr 347158 o udzieleniu zamówienia – Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego (3+2+2+2) samochodu osobowego do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla potrzeb Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”.- ogloszenie-nr-347158 pdf

ogloszenie-nr-347158_0001

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA- zawiadomienie-o-wyniku

Zawiadomienie o wyniku postępowania

ZESTAWIENIE  OFERT – zestawienie-ofert_0001

zestawienie-ofert

Ogłoszenie na zamówienie publiczne: Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego (3+2+2+2) samochodu osobowego do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla potrzeb Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

zmiana-ogloszenia

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 325438

ogloszenie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 325438

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówienia o nazwie: Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego (3+2+2+2) samochodu osobowego do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla potrzeb Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

zmiana-siwz_0001

Zmiana SIWZ

siwz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

SPRAWA  1.10.2017

Ogłoszenie nr 601124-N-2017 z dn. 12.10.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania dotyczącego: „Dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego o DMC do 3,5 t przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże”   1.10.2017_ogloszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zadania 1.10.2017_SIWZ

ZESTAWIENIE OFERT na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże”.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże” 1.10.2017_ZAW O WYNIKU POST

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty i materiały budowlane związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366. Link do postępowania poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088943

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zamówienie o nazwie: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366”  inf.o wyborze wykonawcy na Fotowoltaikę