Andrzejki

01.12.2010

Święty Andrzej był bratem Św. Piotra, uczniem Jana Chrzciciela. Przez wiele lat prowadził działalność misjonarską nad Morzem Czarnym. Święto świętego Andrzeja apostoła przypada na dzień 30 listopada i jest to związane z uczczeniem dnia jego męczeńskiej śmierci na krzyżu. Jednak w tradycji chrześcijańskiej utarło się, że wszystkie huczne zabawy związane z radosnym charakterem tego święta obchodzi się w nocy z soboty na pierwszą niedzielę adwentu.
W przypadku mieszkańców naszego Ośrodka można śmiało mówić o „tygodniu Andrzejkowym”.
Zabawę rozpoczęli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej już w środę w godzinach przedpołudniowych. Przy głośnych dźwiękach muzyki i w przeuroczych nakryciach głowy bawili się wraz z zaproszonym wodzirejem aż pot lał się z czoła. W godzinach popołudniowych radosny klimat kontynuowali pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej.
W sobotę zaś, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej spędzili popołudnie na wróżeniu z talerzyków, wybieraniu „tego jedynego” i wesołej zabawie!!!