Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że w poniedziałek 28 października 2019 roku,
zmarł nasz kolega, mieszkaniec naszego Domu

ś.p.  Marcin Marcinkowski

Wszystkim pogrążonym w żalu składamy gorące wyrazy współczucia.

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom
pokornie przez nas zanoszonym do Twego Miłosierdzia.
Prosimy Cię, uwolnij od więzów grzechu duszę Marcina,
aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania
wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen