Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że w sobotę 15 grudnia 2018 roku,

ś.p.  Piotr Moskała

 mieszkaniec naszego Domu, odszedł do domu Pana.

Rodzinie i Bliskim Piotra składamy szczere wyrazy współczucia,
głębokiego żalu i słowa otuchy.

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom
pokornie przez nas zanoszonym do Twego Miłosierdzia.
Prosimy Cię, uwolnij od więzów grzechu duszę Piotra,
aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania
wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen