Zakład Aktywności Zawodowej w Mikołowie – Borowej Wsi Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze

Pierwszy z prowadzonych przez Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakład Aktywności Zawodowej Borowa Wieś został powołany przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej Dekretem z dnia 12.12.2003r., natomiast status przyznano Decyzją Wojewody Śląskiego nr PS-VII-9020/12/03 z dnia 30.12.2003r. Dnia 08.02.2013r. rolę Organizatora ZAZ przejął Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie – Borowej Wsi.

Zakład Aktywności Zawodowej

ZAZ Borowa Wieś zatrudnia obecnie 35 osób niepełnosprawnych oraz 11 osób kadry. Osoby niepełnosprawne pracują pod nadzorem ergoterapeutów w następujących działach naszego zakładu: hodowli krów mlecznych, hodowli bydła opasowego, ogrodniczym, upraw polowych, sprzedaży, pomocniczym oraz administracyjnym. W każdym z wymienionych działów pracuje 5 osób niepełnosprawnych wraz z ergoterapeutą. Brygady pracują na trzy zmiany: od 700 do 1051, od 1100 do 1451 oraz od 1500 do 1851. Część pracowników pracuje na 0,8 etatu, pracują wtedy 5 godz. 36 min. dziennie. System pracy jest ciągły ze względu na opiekę nad zwierzętami oraz pielęgnację płodów rolnych. Wszyscy pracownicy ZAZ są zatrudnieni na bazie prawa pracy. Ponadto nasi pracownicy mają codziennie zapewnioną co najmniej godzinną rehabilitację.

Zakład Aktywności Zawodowej

Profil działalności gospodarczej naszego Zakładu nie jest przypadkowy, gdyż został oparty na posiadanym przez Ośrodek gospodarstwie rolnym. Składa się ono z 2 zasadniczych obiektów oraz budynku socjalno-pomocniczego, a także areału wynoszącego ponad 60 ha pól uprawnych, łąk, warzywniaka, sadu krzewów owocowych oraz szkółka drzew i krzewów ozdobnych. ZAZ posiada także własny park maszynowy, 5 tuneli foliowych, szklarnię oraz pawilon handlowy. Pawilon handlowy, prowadzony przez dział sprzedaży, jest naszym stosunkowo nowym pomysłem, dzięki któremu nie tylko wyszliśmy ze sprzedażą naszych produktów do klientów indywidualnych, ale przede wszystkim daliśmy możliwość rozwoju umiejętności naszych pracowników. Pawilon głównie obsługują osoby niepełnosprawne, które świetnie odnalazły się w roli sprzedawców, a konieczność obsługi klienta, wagi i kasy pozwoliła im zdobyć nowe doświadczenia. Stałym odbiorcą warzyw i mleka jest nasz 2 ZAZ o nazwie „GRILL”, który przygotowuje posiłki dla mieszkańców tutejszego Ośrodka. Ponadto wyprodukowane u nas mleko oddajemy do mleczarni a zboża sprzedajemy do przetwórni paszowych oraz ferm.

Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej

z1
z2